Lịch công tác tuần
Lịch làm việc của Lãnh đạo Trường (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)
Ngày đăng: 26/07/2021

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

Q. HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

Đ.C PHAN HOÀNG NGỌC

Đ.C NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Thứ hai

19/7/2021

Sáng

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Tiếp phụ huynh học sinh

Tiếp phụ huynh học sinh nhập học đợt 1 năm2021

Thời gian: 7h

Địa điểm: Hội trường tầng 4

Chiều

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ ba

20/7/2021

Sáng

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

1. Làm việc với Ban biên tập Website của Trường

Thời gian: 8h30p

Địa điểm: Phòng họp tầng 4

Thành phần: đ/c Tùng, Thúy, Hiền

2. Làm việc với Lãnh đạo các Khoa về công tác chuyên môn

Thời gian: 9h30p

Địa điểm: Phòng họp tầng 4

Thành phần: Lãnh đạo các Khoa

Làm việc tại Trường

Chiều

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ tư

21/7/2021

Sáng

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc với TTTVPL về kế hoạch Quý III/2021

Thời gian: 9h

Địa điểm: Phòng đ/c Cường

Chiều

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

 Làm việc với tiến sĩ Trần Quang Huy về giáo trình Luật đất đai

Thời gian: 14h00p

Địa điểm: Phòng làm việc

Làm việc tại Trường

Thứ năm

22/7/2021

Sáng

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

23/7/2021

Sáng

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Tham gia lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Ghi chú:

 -  Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

-  Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

           - Lịch có thể thay đổi.

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Các tin khác
s support