Học phí, học bổng của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc
Ngày đăng: 22/07/2021

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

I. Học phí, học bổng

1. Học phí năm học 2021-2022

a. Hệ trung cấp:

- Khóa 9:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: 241.000 đồng/tín chỉ

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: 262.000 đồng/tín chỉ

- Khóa 10, khóa 11:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: 303.000 đồng/tín chỉ

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: 325.000 đồng/tín chỉ

b. Hệ cao đẳng

- Cao đẳng dịch vụ pháp lý: 260.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng pháp luật: 263.000 đồng/tín chỉ

2. Miễn, giảm học phí

- Miễn học phí với đối tượng: Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có công với cách mạng, con của người có công với cách mạng; người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trung cấp.

- Giảm học phí với đối tượng:

+ Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn: mức giảm 70% học phí;

+ Là con của người bị mắc bệnh nghề nghiệp: mức giảm 50% học phí.

3. Học bổng khuyến học

- Học sinh có học lực loại xuất sắc   : trị giá 1.000.000 đồng/1 kỳ;

- Học sinh có học lực loại giỏi          : trị giá 750.000 đồng/1 kỳ;

- Học sinh có học lực loại khá          : trị giá 500.000 đồng/1 kỳ.

s support