Lịch công tác tuần
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
Ngày đăng: 31/05/2019


LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 

 

 

 

(từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)


 

 

 

Thứ, ngày, tháng, năm

 

 

Buổi

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

HOÀNG XUÂN CHÂU

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

 

 

Thứ hai

 

27/5/2019

 

 

Sáng

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

Chiều

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

1. Làm việc với Ban truyền thông về kỷ niệm ngày thành lập Trường

 

 

Thời gian: 13h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Thành phần Ban truyền thông chuẩn bị, tham dự)

 

 

2. Dự sinh hoạt chuyên môn

 

 

Thời gian: 14h30

 

 

(Khoa Đào tạo nghiệp vụ chuẩn bị địa điểm sinh hoạt chuyên môn và thông báo thành phần tham dự)

 

 

 

Thứ ba

 

28/5/2019

 

 

Sáng

 

Làm việc với Phòng TCHC&TV về công tác bổ nhiệm lại đồng chí Phó trưởng Phòng Nguyễn Thị Yến

 

 

Thời gian: 10h00

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị; toàn thể viên chức Phòng TCHC&TV tham dự)

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

Chiều

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

1. Làm việc với Khoa Đào tạo cơ bản về công tác bổ nhiệm lại đồng chí Phó trưởng Khoa Trần Thị Hà

 

 

Thời gian: 14h00

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Toàn thể giáo viên Khoa tham dự)

 

 

2. Làm việc với Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa về công tác bổ nhiệm lại đồng chí Phó trưởng Khoa Phùng Thị Nga

 

 

Thời gian: 14h45

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Toàn thể giáo viên Khoa tham dự)

 

 

3. Làm việc với Khoa Đào tạo nghiệp vụ về công tác bổ nhiệm lại đồng chí Phó trưởng Khoa Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Thời gian: 15h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Toàn thể giáo viên Khoa tham dự)

 

 

 

Thứ tư

 

29/5/2019

 

Sáng

 

Họp giao ban Lãnh đạo Trường

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

 

 

Họp giao ban Lãnh đạo Trường

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

 

 

Họp giao ban Lãnh đạo Trường

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

 

 

 

Chiều

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

Thứ năm

 

30/5/2019

 

 

Sáng

 

1. Dự Lễ kỷ niệm 08 năm ngày thành lập Trường

 

 

Thời gian: 8h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

(Phòng TCHC&TV chủ trì; toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự)

 

 

2. Dự Hội nghị về xây dựng chiến lược tuyển sinh

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

(Phòng ĐT&CTHS chủ trì; toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự)

 

 

1. Dự Lễ kỷ niệm 08 năm ngày thành lập Trường

 

 

Thời gian: 8h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự Hội nghị về xây dựng chiến lược tuyển sinh

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

 

 

1. Dự Lễ kỷ niệm 08 năm ngày thành lập Trường

 

 

Thời gian: 8h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự Hội nghị về xây dựng chiến lược tuyển sinh

 

 

Thời gian: 9h30

 

 

Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

Thứ sáu

 

31/5/2019

 

Sáng

 

Đi tuyển sinh tại Hà Giang

 

 

Đi tuyển sinh tại Quảng Ninh

 

 

Đi tuyển sinh tại Thanh Hóa

 

 

 

Chiều

 

Đi tuyển sinh tại Hà Giang

 

 

Đi tuyển sinh tại Quảng Ninh

 

 

Đi tuyển sinh tại Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Các tin khác
s support