Giới thiệu   /  Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất
Ngày đăng: 17/12/2013

Cơ sở 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội của Trường, với diện tích 14.009,80m2 trong đó diện tích sàn xây dựng là: 38.000 m2; có 90 phòng học, giảng đường; 02 hội trường lớn 400 và 700 chỗ ngồi, 02 phòng học ngoại ngữ, 02 phòng thực hành tin học, 05 phòng thư viện với 1.382m2, 01 phòng đọc 389m2.

Khu ký túc xá với diện tích 2.106 m2 bố trí cho 60 lưu học sinh và 320 sinh viên của Trường, năm 2015 nhà trường sẽ cải tạo mở rộng diện tích này lên gấp đôi

  Thư viện đã tổ chức hệ thống phòng đọc, phòng mượn phục vụ cho các đối tượng bạn đọc. Diện tích phòng đọc dành cho sinh viên tự học/nghiên cứu/tra cứu tài liệu là 389 m2. Thư viện Trường hiện có 103 đầu tạp chí, 16.327 đầu sách (191.569 cuốn), trong đó có: 178 đầu giáo trình; 10.697 đầu sách tham khảo; 5.062 luận văn, luận án; 203 đầu đề tài nghiên cứu khoa học; 187 đầu tài liệu hội thảo khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và người học.

Trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện từ năm 1998. Toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ, tra cứu, quản lý lưu thông tài liệu, quản lý bạn đọc... của Thư viện được thực hiện thông qua phần mềm Libol. Hệ thống máy tính của Thư viện được kết nối internet, kết nối với hai cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến là West Law và Hein online.

 Nhà trường đang triển khai xây dựng nguồn tài liệu điện tử bao gồm giáo trình; luận văn, luận án; các công trình NCKH; Tạp chí luật học...; số hoá các tài liệu quý hiếm.

support