Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Luật miền Bắc
Ngày đăng: 21/07/2021

 

1. Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Luật miền Bắc là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc được đổi tên trên cơ sở Đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên (Đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 12QĐ/ĐTN ngày 28/11/2011 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp) theo Quyết định số 07 QĐ/ĐTN ngày 12/8/2020 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc đổi tên Đoàn cơ sở.

Tính đến này 20 tháng 7 năm 2021, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Luật miền Bắc có 19 đoàn viên là viên chức, người lao động đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn và 174 học sinh, sinh viên là đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Trường. Đối với đoàn viên là viên chức, người lao động thuộc đoàn Trường có 13 đoàn viên là nữ, chiếm tỷ lệ 68,4% tổng số đoàn viên và 06 đoàn viên là nam, chiếm tỷ lệ 31,6%; Đoàn Trường có 09 đoàn viên có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 47,4% tổng số đoàn viên và 10 đoàn viên có trình thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 52,6%. Trình độ lý luận chính trị của Đoàn viên (Cao cấp: 01 đồng chí, chiếm 5,3% tổng số đoàn viên; Trung cấp: 02 đồng chí, chiếm 10,5% tổng số đoàn viên); Chức vụ Đảng, chính quyền của Đoàn viên (Số đoàn viên là đảng viên: 08 đồng chí, chiếm 42,1 %; Số đoàn viên là Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thuộc Trường 02 đồng chí, chiếm 10,5% tổng số đoàn viên). Đoàn viên có mặt ở hầu hết các bộ phận, phòng, khoa của Trường.

Trải qua từng thời kỳ, Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc còn không ngừng nỗ lực phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của trường, đưa phong trào của trường ngày càng đi lên và lớn mạnh không ngừng. Tạo ra một sân chơi lành mạnh, lí tưởng, một môi trường học tập, rèn luyện nhằm thỏa sức sáng tạo, phát triển cho các đồng chí đoàn viên, học sinh sinh viên thuộc Trường. Đó là mục tiêu to lớn mà Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc luôn muốn hướng tới và đạt được.

2. Về cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại

1

Trần Xuân Tùng

Bí thư Đoàn

xuantung@ncl.edu.vn

0977.866.185

2

Quản Thị Hằng

Phó Bí thư Đoàn

hangqt@ncl.edu.vn

0961.636.683

3

Nguyễn Ngọc Hiệp

Ủy viên BCH

hiepnn@ncl.edu.vn

0979.509.107

4

Hoàng Thị Thu Trang

Ủy viên BCH

tranghtt@ncl.edu.vn

0977.042.245

5

Đỗ Thị Thu Hiền

Ủy viên BCH

hiendt@ncl.edu.vn

0985.800.763

s support