Giới thiệu   /  Sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển
Sứ mạng, tầm nhìn và xác định mục tiêu phát triển của Nhà trường
Ngày đăng: 18/07/2021

1. Sứ mạng

 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực pháp luật, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp khu vực miền Bắc; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của khu vực và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

 Trở thành cơ sở đào tạo nghề pháp luật hàng đầu Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tạo ra một chuẩn mực mới cho việc đào tạo nghề pháp luật ở Việt Nam. Tạo tiền đề cho sự thành công trong sự nghiệp của người học, đồng thời đóng góp các chuẩn mực giá trị nghề nghiệp về pháp luật cho xã hội. Đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với một xã hội phát triển.

3. Trường xác định mục tiêu phát triển theo các hướng cơ bản sau đây

a. Về đào tạo

Không ngừng nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo;

Phát triển chương trình đào tạo, đảm bảo tính liên thông và đa dạng hóa các hình thức đào tạo: cơ bản, nâng cao, theo nhu cầu…;

Triển khai phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường khả năng chủ động học tập của người học.

b. Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm học thuật và trao đổi các vấn đề pháp luật;

c. Về tổ chức cán bộ: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm cho giảng viên; tạo cơ hội và điều kiện tối đa cho viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn và trên chuẩn;

d. Về hợp tác trong nước và quốc tế: Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập với phương châm thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi;

đ. Về cơ sở vật chất và tài chính: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hội trường, phòng học đa năng, phòng thực hành, thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

s support