Thông báo tuyển sinh năm 2021 Thông báo tuyển sinh năm 2021 Ngày đăng: 08/04/2021
Trường Cao đẳng Luật miền Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Trường Cao đẳng Luật miền Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Ngày đăng: 07/04/2021 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2012 của Trường, nhằm phát huy lợi thế, tạo cơ chế hỗ trợ lẫn nhau và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của hai đơn vị. Ngày 06 tháng...
Đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và Lễ kết nạp đoàn viên mới Ngày đăng: 27/03/2021 Chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021); chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng tới chào...
Trường Cao đẳng Luật Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về quy định của pháp luật lao động về chính sách cho lao động nữ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Trường Cao đẳng Luật Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về quy định của pháp luật lao động về chính sách cho lao động nữ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Ngày đăng: 22/10/2020 Trường Cao đẳng Luật Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về quy định của pháp luật lao động về chính sách cho lao động nữ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư...
Trang    1   2   3   4   5  
s support