Lịch công tác tuần
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
Ngày đăng: 01/04/2019

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

01/4/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

Thời gian: 15h00

Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị, Lãnh đạo Phòng cùng dự)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ ba

02/4/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ tư

03/4/2019

Sáng

Họp giao ban Quý I/2019, triển khai công tác Quý II/2019

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị; Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trường tham dự)

Họp giao ban Quý I/2019, triển khai công tác Quý II/2019

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Họp giao ban Quý I/2019, triển khai công tác Quý II/2019

Thời gian: 9h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Chiều

Làm việc với toàn thể giáo viên Quy định chế độ làm việc của giáo viên và phân công công tác giáo viên năm 2019

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị; Toàn thể giáo viên các Khoa tham dự)

Làm việc với toàn thể giáo viên Quy định chế độ làm việc của giáo viên và phân công công tác giáo viên năm 2019

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Làm việc với toàn thể giáo viên Quy định chế độ làm việc của giáo viên và phân công công tác giáo viên năm 2019

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thứ năm

04/4/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

05/4/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Ghi chú:

 - Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

 

Lịch có thể thay đổi.

Tải về tại đây

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support