Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Bắc lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng: 12/04/2023

 

Ngày 11/4, Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Hoàng Xuân Châu, Bí thư Chi bộ Trường cùng toàn thể viên chức, người lao động của Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Hoàng Thị Anh, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở,  đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên BCH Công đoàn và  đồng chí Hứa Thị Lan Anh, Uỷ viên BCH Công đoàn.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Bắc nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc với tổng số công đoàn viên là 42 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Trường đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong Nhà trường.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tuy đã được nâng lên, song chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong viên chức, người lao động, nhìn chung chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục, chủ yếu phụ thuộc vào chính quyền nên nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ, phong cách làm việc của một bộ phận nhỏ viên chức, người lao động còn hạn chế.

Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Trường và đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, xây dựng môi trường xanh – sạch –đẹp; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ và nhấn mạnh các đoàn viên công đoàn nỗ lực cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Trường.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí  Hoàng Xuân Châu – Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trường thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cần chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động, phong trào; cần chủ động tích cực nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

                                                                           Người viết: Hoàng Thị Anh

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support