Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc: Tổng kết công tác xây năm 2023; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Ngày đăng: 06/01/2024

                   Ngày 05/01/2024, Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Chi ủy Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, năm 2023, Chi bộ đã kịp thời quán triệt các văn bản tới các đảng viên và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Trong năm, mọi mặt công tác của Chi bộ đều đã hoàn thành tốt, 100% đảng viên chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cấp trên; 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/02/2020 của Ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú100% đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 02 đồng chí được đánh giá, phân loại chất lượng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; số đảng viên kết nạp mới là 02 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến  - Chi ủy viên - Thông qua dự thảo công tác năm 2024 của Chi bộ; bảng phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2024 

Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng, ngay từ đầu năm, Chi ủy Trường đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ để xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm; đồng thời, ban hành các nghị quyết của Chi ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Chi bộ quán triệt và tổ chức thực hiện.  
Đối với công tác lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, Chi ủy Trường và Ủy ban kiểm tra Chi ủy Trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra, giám sát bảo đảm quy định.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song Chi bộ Trường cũng thẳng thắn nhìn nhận về hạn chế còn tồn tại trong năm 2023 và chỉ nguyên nhân của hạn chế này là công tác sinh hoạt Chi bộ hàng tháng chưa thực hiện được vào một ngày cố định.


Đồng chí Phó Hiệu trưởng Phan Hoàng Ngọc – Phát biểu tại Hội nghị
 

Hội nghị ghi nhận một số ý kiến đóng góp của các đảng viên về việc bổ sung những việc đã làm được của chi bộ vào báo cáo, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, có thêm các hội nghị chuyên đề, khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho chi ủy, đảng viên,…

Đảng viên Nguyễn Mạnh Tiến - Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện phát biểu trong phần Thảo luận

Tại Hội nghị, Chi ủy Trường đã trao giấy khen cho 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 Đồng chí Bí thư Chi bộ Hoàng Xuân Châu thay mặt Chi ủy chi bộ tặng giấy khen cho đảng viên Nguyễn Thị Yến và đảng viên Nguyễn Đức Hội  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


                                                                                  Người viết: Phùng Thị Nga

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support