Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc với công tác giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày đăng: 07/11/2022
           Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục năm 2012 (có hiệu lực ngày 01/01/2013) quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc là một cơ sở đào tạo nghề luật được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên theo Quyết định số 869/QĐ-LĐTB&XH ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân các tỉnh khu vực phía Bắc; nghiên cứu khoa học pháp lý; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp, mọi hoạt động của Trường trong hơn 11 năm truyền thống vừa qua đều hướng tới và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, phổ biến pháp luật ở các lĩnh vực và đến nhiều đối tượng trong khu vực, các cơ quan Nhà nước và xã hội. 

Thứ nhất, với truyền thống đào tạo từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đang từng bước ổn định và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng. Trường đã và đang tổ chức đào tạo cho hơn 3.500 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng ngành pháp luật, trong đó 2.775 học sinh đã tốt nghiệp, nhiều em trong số đó đã trở thành cán bộ pháp luật ở cấp cơ sở. Những kiến thức, kỹ năng và năng lực pháp luật được Trường đào tạo của các em đã và đang đóng góp tích cực cho địa phương, đặc biệt, phần lớn học sinh của Trường là con em đồng bào dân tộc sống tại các vùng đặc biệt khó khăn như núi cao, biên giới. Những năm gần đây, nhận thức sự khó khăn của các vùng tuyển sinh, cũng là những vùng “trũng” pháp luật, Trường đã kết hợp các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho đồng bào địa phương cùng với hoạt động tuyển sinh.

Thứ hai, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, mỗi năm, Trường còn được các cấp các ngành từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp, các sở ban ngành thuộc một số tỉnh, đặc biệt là Thái Nguyên tín nhiệm giao tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp lý cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức để cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nghiệp vụ pháp lý nhằm từng bước nâng cao chất lượng công việc của họ, qua đó góp phần giúp cho pháp luật được tiếp cận và hiểu biết một cách chính xác, làm tiền đề để tổ chức thực hiện thành công trong thực tế. Đặc biệt, Trường đã phối hợp với Vụ Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tổ chức thành công nhiều khóa bồi dưỡng kỹ năng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Kạn,…

Những năm gần đây, với kinh nghiệm bồi dưỡng được trau dồi qua các năm, Trường đã trở thành đơn vị bồi dưỡng có uy tín và là đối tác tin cậy của các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng… Năm 2022, số lượng công chức cấp xã, cấp huyện được Trường bồi dưỡng khoảng trên 1.700 người, nội dung tập trung trong một số lĩnh vực chuyên sâu: hộ tịch, quản lý hành chinh, đất đai… trên địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Thứ ba, Trường cũng đã tích cực chủ trì và tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói chung và một khâu trọng yếu là giáo dục, phổ biến pháp luật nói riêng. Trong 11 năm ra đời và phát triển, Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp duy nhất đang chủ trì một đề tài cấp nhà nước, Trường cũng đã chủ trì và bảo vệ thành công 02 đề tài cấp Bộ và hàng năm đều thực hiện nhiều đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, Trường cũng là đơn vị phối hợp có uy tín, tham gia nhiều đề tài, dự án nghiên cứu các cấp. Một số nghiên cứu của Trường có giá trị trực tiếp trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật như xây dựng khung mô hình giáo dục phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở.

Thứ tư, cùng với các hoạt động trên, phát huy thế mạnh của đội ngũ hơn 30 giảng viên – viên chức 3 khoa, phòng và Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp cho nhân dân các vùng lân cận như Thị trấn Chợ Chu – Huyện Định Hóa; Xã Phúc Hà, Phường Gia Sàng – TP. Thái Nguyên. Các nội dung phổ biến, tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực pháp luật như: hộ tịch, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại – tố cáo, quản lý hành chính của cấp xã…

  Bên cạnh các phương thức phổ biến pháp luật trực tiếp tại địa phương, Trường cũng tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên pháp luật của Trường chủ động tham gia nhiều diễn đàn và hình thức giáo dục, phổ biến pháp luật khác nhau, như xây dựng các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các chuyên mục hỏi đáp pháp luật, đáp ứng yêu cầu của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau như Ủy ban dân tộc, Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp,…

Năm 2022, hưởng ứng kỷ niệm 10 năm ngày pháp luật Việt Nam, Trường đã tổ chức và tham hàng loạt các hoạt động cụ thể như:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong toàn thể viên chức, người lao động, học sinh sinh viên các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng luật của Nhà trường. Cuộc thi được tổ chức làm 2 vòng gồm: vòng 1 thi trực tuyến, vòng 2 thi trực tiếp với các vấn đề cơ bản về chế độ chinh trị, quyền con người và quyền công dân; bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương…

- Tham gia cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật “Spirit of Law” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức bằng một tiểu phẩm do các học sinh trung cấp của Trường sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.

Nhìn lại những kết quả đào tạo, giáo dục ý thức pháp luật trong nhiều năm qua cho thấy, đây mới là những bước cơ bản, khởi đầu đáng khích lệ; tiếp nối nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, Trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý để góp phần thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

                                                           Ban Biên tập CĐLMB - PHN

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support