HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2022
Ngày đăng: 24/06/2022

 Ngày 22/6/2022, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức Hội thảo“ Xây dựng học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạotrựctuyếntạiTrường Cao đẳngLuậtmiềnBắc”. Hội thảo được thực hiện dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Xuân Châu - Hiệu trưởng cùng với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, viên chức trong và ngoài Nhà trường.

Tại Hội thảo, TS. Hoàng Xuân Châu, Hiệu trưởng đã nêu các yêu cầu về học liệu Lãnh đạo Trường cần Khoa chuyên môn đáp ứng để phối hợp trong việc Xây dựng học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc;

Ths. Đinh Quang Tuyền, Trưởng Phòng Đào tạo trình bày chuyên đề: Các yêu cầu về học liệu cần Khoa chuyên môn đáp ứng để phối hợp trong việc Xây dựng học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc;

Ths. Bùi Thị Phương Thúy giảng viên khoa Đào tạo cơ bản trình bày chuyên đề: Các điều kiện cần thiết cho việc Xây dựng học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc;

Cử nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ về việc Xây dựng học liệu điện tử môn Tiếng Anh;

Ths Đỗ Thị Thu Hiền chia sẻ về việc Xây dựng học liệu điện tử môn Tin học; Cử nhân Nguyễn Mạnh Tiến chia sẻ Xây dựng học liệu điện tử môn Luật;

Ths. Hứa Thị Lan Anh chia sẻ về việc Xây dựng học liệu điện tử môn Giáo dục chính trị;

Cử nhân Nguyễn Ngọc Hiệp và Nguyễn Thị Như Quỳnh chia sẻ về Xây dựng học liệu môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ths. Phùng Thị Nga, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Đào tạo cơ bản chia sẻ kinh nghiệm xây dựng học liệu điện tử.

Sau khi nghe các tác giả chuyên đề trình bày nội dung nghiên cứu, các đại biểu, khách mời sôi nổi thảo luận, trao đổi ý kiến, góp ý và đánh giá cao kết quả của Hội thảo. TS. Phan Hoàng Ngọc, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Bắc chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng học liệu điện tử ở Nhật và một số nước tiên tiến. Hội thảo đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng học liệu điện tử của Trường Cao đẳng Luật miền Bắc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo.

TS. Hoàng Xuân Châu kết luận: Các giảng viên cần được quan tâm, cung cấp thêm về kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin tiên tiến nhất, sớm tổ chức thêm những buổi tập huấn nội bộ, tăng cường sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, chú ý tổ chức kiểm tra online, thi online, thiết kế đề thi và tổ chức thi online hiệu quả. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận./.

Tác giả bài viết: Phùng Thị Nga

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support