Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tổ chức bồi dưỡng lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ tư pháp hộ tịch tại Thành phố Hải Phòng
Ngày đăng: 21/06/2022

Được sự đồng ý về chủ trương của Bộ Tư pháp, Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đối tượng là công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch tại TP. Hải Phòng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 18/6/2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có 77 học viên là các cán bộ công chức làm công tác hộ tịch tại các UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nội dung chương trình được thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và công chức tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 12 nội dung và chuyên đề.

Đ/c Nhâm Ngọc Hiển – Phó cục trưởng cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Học viên được nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế công tác, cập nhật các văn bản mới đồng thời được giải đáp những khó khăn thắc mắc về nghiệp vụ hộ tịch

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế công tác, cập nhật các văn bản mới của nghiệp vụ hộ tịch đồng thời được giải đáp những khó khăn thắc mắc từ các chuyên gia Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp, Giảng viên Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc và Các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố Hải Phòng.

Đại diện học viên nhận chứng chỉ tại buổi lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Kết thúc đợt bồi dưỡng có 77 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học và được Trường Cao đẳng Luật miền Bắc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Người viết: Trần Thị Bích Ngọc – Phòng Đào tạo và Công tác HS, SV

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support