Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng: 18/05/2022

Sáng ngày 18/5/2022, Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về đất đai và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là giảng viên của Trường đã giới thiệu các quy định của pháp luật về đất đai, những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, đặc biệt là các quy định của pháp luật về xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức và bà con nhân dân trên địa bàn xã Phúc Hà.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động được Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc triển khai thường xuyên nhằm nâng cao dân trí pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn xã.

Người viết: Th.S Nguyễn Thị Tiệp

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support