Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc phát động trồng cây xanh gắn với xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp
Ngày đăng: 27/04/2022

Ngày 26/4/2022, Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc phát động trồng cây xanh gắn với xây dựng trường học xanh- sạch- đẹp, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên Trường.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường sinh thái,góp phần cải thiện môi trường, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu. Đồng thời, lan toả phong trào trồng cây xanh trong Nhà trường.

           Tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Xuân Châu – Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viêncùng hưởng ứng chương trình. Đồng thời nhấn mạnh trồng cây xanh, xây dựng trường học sạch đẹp là nhiệm vụ thường xuyên với nhiều nội dung cụ thể:Mỗi đoàn viên trồng ít nhất một cây xanh, vì môi trường, vì sự phát triển bền vững”.

 

Việc xây dựng trường học có khuôn viên, cảnh quan tươi đẹp cũng góp phần giúp giảng viên, học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc.

 

Hoạt động cũng nhằm giúp giáo dục, nâng cao ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, tạo động lực để  viên chức, người lao động và học sinh thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay xây dựng trong việc bảo vệ môi trường,tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

* Một số hình ảnh tại buổi trồng cây

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support