Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên giao đẩt cho Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc
Ngày đăng: 20/04/2022

 

Xem chi tiết tại link sau:

thainguyen.gov.vn/thong-tin-quy-hoach/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/giao-at-cho-truong-cao-ang-luat-mien-bac 

 

Người đăng: Đỗ Thị Thu Hiền

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support