Họp giao ban Lãnh đạo chủ chốt mở rộng trực tuyến tuần 1 tháng 8 năm 2021 của Trường Cao đẳng Luật miền Bắc
Ngày đăng: 09/08/2021

 

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhằm linh hoạt, ứng phó tùy theo yêu cầu và tình hình của dịch bệnh, vừa  thể hiện quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19, vừa đảm bảo thực hiện Kế hoạch công tác năm của Trường. Chiều ngày 09/8/2021, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức họp giao ban công tác Lãnh đạo chủ chốt trực tuyến mở rộng.

Đây là lần thứ hai trong đợt giãn cách này, Trường tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến, các đơn vị thuộc Trường đã tập trung thảo luận, phân tích, nội dung công tác trọng tâm trong tháng 8 nhằm đưa ra phương hướng, thực hiện công tác chuẩn bị cho hoạt động của Trường trong thời gian tới.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, các đồng chí phụ trách đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan như: Công tác nhân sự thuộc Trường; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch để chủ động và sẵn sàng đón học sinh trở lại Trường, học sinh khóa mới sau khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền; các nội dung an toàn thực phẩm của Nhà ăn thuộc Trường, công tác vệ sinh quang cảnh trong khuôn viên Trường.

 Kết luận cuộc họp, thầy Hoàng Xuân Châu – Bí thư Chi bộ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu và đề nghị các cá nhân, các đơn vị thuộc Trường thực hiện nghiêm các quy định liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, của Trường, của cơ quan nhà có thẩm quyền; chủ động, tích cực thiện hiện và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác đào tạo sẵn sàng ngay sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận học sinh, sinh viên trở lại Trường.

                                                                                          - Trần Xuân Tùng – Bí thư ĐTN -

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support