Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức họp giao ban lãnh đạo chủ chốt mở rộng tháng 7/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021 bằng hình thức trực tuyến
Ngày đăng: 02/08/2021
               Do dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của Trường.

Thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động, nhiệm vụ của Trường trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh, điều kiện hạn chế đi lại và hạn tiếp xúc, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc đã thực hiện giảm thiểu số công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp tại Trường, tăng cường làm việc online, không tổ chức giảng dạy, hội họp trực tiếp đông người.

Chiều ngày 02/8/2021, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức họp giao ban công tác Lãnh đạo chủ chốt trực tuyến mở rộng bằng phần mềm Microsoft Teams. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến, các đơn vị thuộc Trường đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, cũng như các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới như các nội dung: Báo cáo công tác tác phòng, chống dịch của Trường; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại Trường, học sinh nhập học sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; công tác tài chính kế toán,... đặc biệt, trong năm học 2021 – 2022 là năm đầu tiên Trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo chương trình Cao đẳng Luật do vậy công tác chuẩn bị giáo án, duyệt giảng đứng lớp cũng được ra bàn thảo, quyết định trong cuộc họp trực tuyến này.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, các đồng chí phụ trách đơn vị đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến các nội dung công tác, mọi công tác báo cáo của các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường và chỉ đạo thực hiện từ Lãnh đạo Trường trong phiên họp đều được truyền tải thông suốt.

 Kết luận cuộc họp, thầy Hoàng Xuân Châu – Bí thư Chi bộ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường qua những kết quả đạt được; biểu dương, khen ngợi các đơn vị có thành tích tốt, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới đặc biệt tháng 8/2021 cần tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tuyển sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng ngay sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận học sinh, sinh viên trở lại Trường cũng như thực hiện thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường.

                                                                              - Trần Xuân Tùng – Bí thư ĐTN -

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support