Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Luật miền Bắc phát động hoạt động hưởng ứng cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Ngày đăng: 27/07/2021
Thực hiện công văn số 961 CV/ĐTNK-BTP ngày 13/07/2021 của Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan TW về việc triển khai cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Luật miền Bắc phát động hoạt động hưởng ứng cuộc thi. 
 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support