Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
Ngày đăng: 22/07/2021
Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support