Trường Cao đẳng Luật miền Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Ngày đăng: 07/04/2021
Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2012 của Trường, nhằm phát huy lợi thế, tạo cơ chế hỗ trợ lẫn nhau và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của hai đơn vị. Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
             
           Tham dự Lễ ký kết, về phía Trường Cao đẳng Luật miền Bắc có: TS. Hoàng Xuân Châu – Q. Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn cùng các thầy cô đại diện các phòng, khoa. Về phía Trường Đại học Khoa học có PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Ngô Văn Giới – Chủ tịch Hội đồng Trường và các thầy cô tại các phòng, khoa thuộc Trường.

 

Lễ ký kết giữa hai Trường là lễ ký kết biên bản ghi nhớ, đặt nền móng cho sự hợp tác giữa 2 trường, tại đây hai đơn vị thống nhất thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực: tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Hai bên thống nhất xây dựng chương trình đào tạo liên thông, trên cơ sở đó công nhận những môdum (học phần) trong chương trình đào tạo của các bên khi thực hiện liên thông đào tạo. Đồng thời, phối hợp chia sẻ nguồn nhân lực đội ngũ giảng viên và nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo.

Hai Trường đã trao đổi các nội dung phối hợp đào tạo - Đây là sự kiện hợp tác quan trọng, mở thêm cơ hội hợp tác đào tạo hiệu quả giữa hai cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để đáp ứng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao theo yêu cầu của thực tế xã hội. Đồng thời, đây tiếp tục là một bước thành công trong việc đem lại những cơ hội lớn cho học sinh, sinh viên của Trường đang theo học Chương trình đào tạo Trung cấp và Cao đẳng được học lên trình độ cao hơn.

- Nguyễn Mạnh Tiến – Phòng TC-HC-TV -

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support