Thông báo về việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ suất ăn và Căn tin
Ngày đăng: 12/08/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

THÁI NGUYÊN

 BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Số  20/TB-TCLTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ suất ăn và Căn tin

 

Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác dịch vụ cung cấp suất ăn và dịch vụ căn tin của NTrường cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

2. Tên gói thầu: 

 Gói thầu 1: Khai thác dịch vụ cung cấp suất ăn (Bếp ăn) tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

 Gói thầu 2: Khai thác dịch vụ tạp hóa (Căn tin) tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

- Địa chỉ: xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 14h ngày 13/8/2020 đến 17 giờ ngày 18/8/2020.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu: 9 giờ 30 phút ngày 19/8/2020, tại phòng họp (tầng 5) Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

5. Hình thức đấu thầu: Công khai (bỏ thầu trực tiếp). Người trả giá cao nhất là người được trúng thầu.

6. Quy định đấu thầu

 Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 8- Hồ sơ tham dự đấu thầu).

- Lệ phí tham dự thầu (không hoàn lại): 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn), nộp khi nhận hồ sơ đấu thầu.

-  Phí bảo đảm của từng gói dự thầu: (nộp kèm đơn đăng ký dự thầu): 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).

Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu sẽ được giữ lại tiền ký quỹ đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng thầu và không được hoàn lại tiền ký quỹ.

Đơn vị, cá nhân không trúng thầu sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ dự thầu, nộp thủ quỹ Ban chấp công đoàn.

7. Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu

Từ ngày 13/8/2020 đến 17 giờ ngày 18/8/2020.

Đăng ký dự thầu: Liên hệ đ/c: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên BCHCĐ. ĐT: 0979.544.008

8. Hồ sơ dự thầu gồm có:

- Đơn đăng ký dự thầu (theo mẫu);

- 01 bản Sơ yếu lý lịch, CMND và hộ khẩu (02 bản photo) của nhà thầu (đối với cá nhân); 01 bản gốc và 02 bản sao Hồ sơ năng lực photo (đối với công ty);

- Phương án khai thác dịch vụ (01 bản gốc 02 bản photo);

- Sau khi ký hợp đồng cần nộp hồ sơ bổ sung:

+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận sức khỏe dành cho người phục vụ ăn uống (có đủ các xét nghiệm chức năng, bệnh truyền nhiễm….) do cơ sở y tế cấp.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề (đối với công ty).

9. Ký hợp đồng

 - Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

 - Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại.

 -  Thời gian kí hợp đồng: 01 năm. Nội dung chi tiết sẽ thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng giữa bên đơn vị hoặc cá nhân trúng đấu thầu với Nhà trường (mức giá sẽ tăng, giảm từng năm theo tỉ lệ học sinh hoặc theo từng thời điểm).

10. Mức giá khởi điểm

10.1. Đối với dịch vụ cung cấp suất ăn

  Căn cứ vào số lượng học sinh năm học 2020 - 2021 và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Hội đồng đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm là:  2.000.000đ/tháng (Hai triệu đồng chẵn).

10.2. Đối với dịch vụ cung cấp tạp hóa (Căn tin)

Hội đồng đấu thầu đưa ra mức giá khởi điểm là: 2.000.000đ/tháng (Hai triệu đồng chẵn).

11. Bước giá: Mỗi bước giá được trả so với giá khởi điểm là: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

12. Mặt bằng, cơ sở vật chất và quy định đối với Bếp ăn

12.1. Mặt bằng, cơ sở vật chất

- Diện tích sử dụng Bếp ăn: toàn bộ tầng 2 nhà Ăn của Trường.

- Trang thiết bị: phòng ăn, bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt và 02 camera.

12.2. Đơn giá suất ăn

Đơn giá suất ăn cho học sinh: 32.000 đồng/03 suất/ngày. Trong đó: ăn sáng: 6.000 đồng/suất; ăn trưa và ăn tối: 13.000 đồng/suất.

12.3.  Quy định về việc kinh doanh

- Đối với tài sản của Nhà trường đã bàn giao: Phải bảo quản, hư phải sữa chữa, mất phải bồi thường và bàn giao lại toàn bộ tài sản của Nhà trường khi hết hợp đồng theo đúng hiện trạng đã nhận ban đầu.

- Việc sửa chữa, cải tạo phải được sự đồng ý của Nhà trường, mọi chi phí cải tạo đơn vị sử dụng tự chi trả.

- Nguồn nguyên liệu thực phẩm, thức ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (được lưu mẫu trong thời hạn 24h) và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu xảy ra).

- Vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng nơi chế biến thức ăn, nơi phục vụ và khu vực xung quanh nhà bếp.

- Chi phí điện, nước và rác vệ sinh do bên nhà thầu tự chi trả theo quy định của Nhà trường.

13. Mặt bằng, cơ sở vật chất và quy định đối với Căn tin

13.1. Mặt bằng, cơ sở vật chất

- Diện tích sử dụng: Tầng 1 (2/3 diện tích) Nhà ăn của Trường.

- Trang thiết bị bao gồm: bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng và quạt.

13.2. Quy định chung

- Đối với tài sản của Nhà trường đã bàn giao: Phải bảo quản, hư phải sữa chữa, mất phải bồi thường và bàn giao lại toàn bộ tài sản của Nhà trường khi hết hợp đồng theo đúng hiện trạng đã nhận ban đầu. Việc sửa chữa, cải tạo phải được sự đồng ý của Nhà trường, mọi chi phí cải tạo đơn vị sử dụng tự chi trả.

- Vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng nơi bán hàng, nơi phục vụ và khu vực xung quanh căn tin.

- Chi phí điện, nước và rác vệ sinh do căn tin tự chi trả theo quy định của Nhà trường.

- Hàng hóa đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và có niêm yết bảng giá bán công khai. Không được bán chênh lệch giá so với thị trường. Đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm (nước giải khát, thức ăn chế biến đóng gói…).

- Hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

14. Thời gian nộp tiền sau khi ký hợp đồng:

Số tiền thuê mặt bằng: Nộp theo quý (3 tháng một lần) vào ngày 01 đến ngày 10 tháng đầu tiên của quý.

15. Ưu tiên trong đấu thầu

Đối với gói thầu 1 (đấu thầu cung cấp dịch vụ suất ăn), Nhà trường ưu tiên giảm 10% giá trị bỏ thầu đối với người đang thực hiện nấu ăn tại Trường.

Trên đây là Thông báo mời thầu dịch vụ Bếp ăn và Căn tin, đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức trong trường và những đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu tại trường Trung cấp Luật Thái Nguyên liên hệ với đồng Nhung vào giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết và mua hồ sơ./.

 

Nơi nhận:

- Website trường;

- Các đơn vị thuộc trường;

- Lưu CĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU THẦU

DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN

 

Kính gửi: Hội đồng đấu thầu Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

                                      

Tôi tên:.............................................................. Năm sinh:..................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................

Cấp ngày:........................................ tại ................................................................

Điện thoại liên lạc:.......................... ....................................................................

Địa chỉ thường trú:................................................................................... ………

……………………………………………………………………………….

Nay tôi đăng ký xin tham dự đấu thầu dịch vụ cung cấp suất ăn tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về thủ tục đấu thầu của Hội đồng đấu thầu Nhà Trường ban hành.

 

 

Thái Nguyên, ngày  . . . . tháng . . . . năm  2020

                                                                    Người làm đơn

                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU THẦU

DỊCH VỤ CĂN TIN

 

Kính gửi: Hội đồng đấu thầu Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

                                      

Tôi tên:.............................................................. Năm sinh:.....................

Chứng minh nhân dân số:.........................................................................

Cấp ngày:........................................ tại ...................................................

Điện thoại liên lạc:.......................... .........................................................

Địa chỉ thường trú:................................................................................... .

……………………………………………………………………………….

Nay tôi đăng ký xin tham dự đấu thầu dịch vụ Căn tin  tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về thủ tục đấu thầu của Hội đồng đấu thầu Nhà Trường ban hành.

 

Thái Nguyên, ngày  . . . . tháng . . . . năm  2020

                                                                    Người làm đơn

                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support