Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 03/06/2020
Sáng 31/5/2020, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã đến tham dự và chúc mừng thành công của Đại hội.

 

 

 

Đại hội đã tiến hành tổng kết mọi mặt hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên luôn thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị trong việc xây dựng môi trường đoàn kết, dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, nhằm mục tiêu phát triển bền vững nhà trường. Các đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn đoàn kết và gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và đặc biệt là có “tâm” với sự nghiệp giáo dục. Hoạt động của Chi bộ được tổ chức theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đảng, hướng tới việc quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng bộ Bộ Tư pháp. Kết quả là: Đã xây dựng được một chi bộ trong sạch, vững mạnh mà nền tảng là tinh thần đoàn kết, tác phong chuyên nghiệp, khát vọng cống hiến trong đảng viên; Đã chỉ đạo thành công việc thực hiện xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm trong suốt nhiệm kỳ và xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng, chiến lược phát triển Trường. Trong đó, dấu ấn đặc biệt quan trọng là việc nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Luật miền Bắc.

Đại hội cũng thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, tập trung vào những nội dung: Tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong bối cảnh nâng cấp thành Trường Cao đẳng Luật; mỗi đảng viên là một tấm gương tốt trong học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể thuộc Trường hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ và của Trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội cũng như những kết quả mà Chi bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ tưởng đơn vị; Chương trình kế hoạch công tác hàng khóa, hàng năm; phân công nhiệm vụ trong Chi ủy; Chi ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên; tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên - Đảng ủy viên phụ trách, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu và đề nghị Chi ủy, Chi bộ Trường tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể sớm đăng ký hoạt động và tuyển sinh, đào tạo trình độ Cao đẳng Luật ngay sau khi Trường Cao đẳng Luật được thành lập.

             Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó: đồng chí Hoàng Xuân Châu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chi ủy viên. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

                             

- Trần Xuân Tùng-

 

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support