Tổ chức Hội nghị đối thoại về các vướng mắc trong thực tiễn thi hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các vướng mắc trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày đăng: 17/08/2019

 Tổ chức Hội nghị đối thoại về các vướng mắc trong thực tiễn thi hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các vướng mắc trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Chương trình 585 - Bộ Tư pháp), ngày 16/8/2019 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị đối thoại về các vướng mắc trong thực tiễn thi hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các vướng mắc trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.  Hội nghị có sự tham gia của 100 đại biểu là cán bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyện, cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

(Hình ảnh TS. Lê Văn Khương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị)

TS. Lê Văn Khương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các vướng mắc hiện nay trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, những vướng mắc liên quan đến pháp luật thuế, đầu tư, đấu thầu…

Hội nghị đối thoại đã diễn ra thành công tốt đẹp, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp tham dự, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn thi hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Phương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support