Lịch làm việc Tuần 1 tháng 3 năm 2019
Ngày đăng: 04/03/2019
(Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/03/2019)


Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

04/03/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ ba

05/03/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc với phóng viên Báo Nông nghiệp và Báo doanh nhân

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ tư

06/03/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Dự họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường đa năng, trụ sở Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

Làm việc với Nhóm 1 của Ban soạn thảo Đề án thành lập Trường Cao đẳng

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Hội trường tầng 5

(Đồng chí Thiên, Tuyền, Trung Anh và Thu Trang cùng dự)

Thứ năm

07/03/2019

Sáng

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

2. Tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3)

Thời gian: 10h00

Địa điểm: YasminFarm, xã Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

(Toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự)

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

2. Tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3)

Thời gian: 10h00

Địa điểm: YasminFarm, xã Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

 

1. Họp giao ban Lãnh đạo Trường

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

2. Tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3)

Thời gian: 10h00

Địa điểm: YasminFarm, xã Cao Ngạn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

 

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Thứ sáu

08/03/2019

Sáng

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Ghi chú:

 - Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;

- Lịch có thể thay đổi.

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support