Quyết định ban hành tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tự kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo các văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch Xã
Ngày đăng: 24/07/2021

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Các tin khác
s support