Lý lịch khoa học của TS. Phan Hoàng Ngọc
Ngày đăng: 20/07/2021

BỘTƯ PHÁP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

         LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: PHAN HOÀNG NGỌC              Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1974                Nơi sinh: Ninh Bình

Quê quán:  Ninh Bình                                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ luật                          Năm  nhận học vị: 2019

Chức danh khoa học cao nhất:  TS                 Năm bổ nhiệm: 2019

Đơn vị công tác : Cao đẳng Luật Miền Bắc

Chỗ ở riêng :  273/72 Trần Cung, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: phanhoangngoc@gmail.com

Số CMND: 037074000026 ngày cấp: 16/7/2014  nơi cấp: Bộ Công An

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành học: Luật

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 1996

2.     Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành Luật (Luật học so sánh và chính trị học)

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Nagoya Nhật Bản

Tiến sĩ Luật học: 1/2019, Học viện khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Hoàn thành Chương trình đào tạo trung hạn: Quản trị công và Hành chính côngĐại học QueenslandAustralia

(Từ tháng 6 đến tháng 9/2018)

3. Ngoại ngữ:

Tốt nghiệp toàn bộ chương trình Thạc sỹ Luật bằng tiếng Anh

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1998 - 2003

Văn phòng Bộ - Bộ Tư pháp

Chuyên viên

2011

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Phó trưởng phòng

2013

  

Từ 7/2020 đến nay 3/2021

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

   

(Hiện nay là Cao đẳng Luật Miền Bắc – Bộ Tư pháp)

Phó Hiệu trưởng,

  

Giao phụ trách 03 khoa: Đào tạo cơ bản, Đào tạo cơ sở, ĐÀo tạo nghiệp vụ


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài khoa học (Tiêu biểu) tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

 

    1

Các giải pháp nâng cao hiểu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

2012

 

 

 

 Bộ Tư pháp

 

 

 

 Thư ký đề tài

 

 

 

 2

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ công chức Hộ tịch - Tư pháp cấp xã trên địa bàn Thái Nguyên.

 

 

 

 2013

 

 

 

 Trường

 

 

 

  Phó Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 3

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành nghề luật

 

      2015

 

 

 

 Trường

 

 

 

 Chủ nhiệm đề tài

       Các công trình khoa học (tiêu biểu) đã công bố:

TT

Tên công trình

Thời gian công bố

Tên tạp chí

  

1

Tham gia biên soạn 100 tình huống nghiệp vụ về kiểm tra văn bản QPPL

 

      2011

Nhà xuất bản Tư Pháp - Bộ Tư Pháp (Sách nghiệp vụ - Cục kiểm tra văn bản QPPL)

 

    2

Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán thông qua chống giao dịch nội gián

 

       2013

Tạp chí khoa học thường niên của Đại học Nagoya Nhật Bản

 

3

Đại diện và phạm vi đại diện của pháp nhân trong dự thảo Bộ luật dân sự năm 2015

 

2015

Tạp chí Dân chủ và Pháp Luật- Bộ tư pháp

 

    4

Cơ chế quản trị công ty trong việc bảo vệ cổ đông theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

 

       6/2016

Tạp chí Nghề Luật Học viện pháp 6/ 2016

 

   5

Bảo vệ quyền lợi của cổ đông đáp ứng thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty

 

    10/2016

Tạp chí Tài chính – Bộ Tài chính

 

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY

 Chuyên ngành nghiên cứu: 

       - Luật hành chính so sánh (Việt Nam với Nhật Bản, Hoa Kỳ, LB Nga...);

-  Xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, Lý thuyết Nhà nước – Pháp luật, pháp luật công...

-  Pháp luật quản trị công ty, thị trường chứng khoán, pháp luật tư...

-  Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy nghề luật

Môn học tham gia giảng dạy

Luật Hiến pháp

- Hành chính

- Văn bản pháp luật

- Pháp luật doanh nghiệp, dân sự - kinh tế, lao động

             

 Ngày 20  tháng  7 năm 2021

 

       

        Người khai

             TS. Phan Hoàng Ngọc

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support