Trưởng khoa - Th.S Phùng Thị Nga
Ngày đăng: 18/07/2021

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHÙNG THỊ NGA

2. Năm sinh:   04.07.1977                                  3. Nam/ Nữ: Nữ

4. Nơi sinh: Hà Thượng-Đại Từ-Thái Nguyên

5. Nguyên quán: Nhân Mỹ-Mỹ Đình-Từ Liêm-Hà Nội

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

    Di động : 0985059423

    Email: phungnga76@gmail.com

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bậc đào tạo

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Luật

Khoa Luật - Đại học Luật Hà Nội

2018

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

2014

Tiến sĩ

 

 

 

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH VÀ CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 

v  Chuyên ngành nghiên cứu: 

-  Tiếng Anh

-  Luật

v  Môn học giảng dạy: Tiếng Anh

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support