Giới thiệu   /  Sơ đồ tổ chức của trường
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Ngày đăng: 17/12/2013

                       BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Họ tên:

Hoàng Xuân Châu

 

 

 Trình độ:

Tiến sĩ

 

 

  ĐTCĐ:

 

 

 

  DĐ:

 

 

 

  Fax:

 

 

 

  Email:

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ tên:

Nguyễn Mạnh Cường 

 

 

 

  Họ tên:

Phan Hoàng Ngọc

Trình độ:

 Tiến sĩ

 Trình độ:

Nghiên cứu sinh

ĐTCĐ:

 

  ĐTCĐ:

 

DĐ:

 

  DĐ:

0903291128

Fax:

 

  Fax:

 

Email:

 

  Email:

 ngocph@moj.gov.vn

 

support