Giới thiệu
Sứ mạng và tầm nhìn của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Ngày đăng: 23/05/2019

1. Sứ mạng

Sứ mạng của Trường là “giáo dục cho người học trở thành những con người thành công trong sự nghiệp - trở thành những công dân có trách nhiệm; những cán bộ pháp luật tinh thông nghề nghiệp, hoàn thành hiệu quả công việc được giao; góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trường cam kết tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân của từng người học, từ đó tạo tiền đề vững chắc và dài lâu để khi tốt nghiệp, người học có việc làm, đáp ứng yêu cầu của công việc và tạo dựng một sự nghiệp cá nhân thành công. Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và các dịch vụ học đường của Trường đều được xây dựng trên cơ sở tính toán đến tính đa dạng trong năng lực, nhân cách của từng người học; tính năng động của môi trường làm việc; và tính biến động cao của xã hội thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Với cam kết tạo dựng môi trường học tập mang tính ứng dụng, đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, Trường sẽ trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng và thái độ để chính họ có thể tự tin sử dụng chính trái tim, khối óc và đôi bàn tay của mình vượt qua được những thử thách của cá nhân, của công việc cũng như của xã hội; sống một cuộc sống nhân văn và có trách nhiệm với chính mình, với người thân, với công việc, với cộng đồng và với xã hội.

2. Tầm nhìn

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề pháp luật hàng đầu Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trường có tham vọng tạo ra một chuẩn mực mới cho việc đào tạo nghề pháp luật ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết tạo ra và duy trì bền vững các điều kiện học tập để mọi người học được trải nghiệm một hành trình giáo dục bổ ích, tạo ra sự thay đổi từ trí tuệ đến nhân cách của người học. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề cho sự thành công trong sự nghiệp của người học, đồng thời đóng góp các chuẩn mực giá trị nghề nghiệp về pháp luật cho xã hội.

s support