CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   17639
 • Tổng số xếp giá:   184894
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   515
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thực thi và...
  2 Khoa học về lý số (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời) / Đàm Đức Vượng
  3 Lịch sử văn minh thế giới : 178 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm / Trần Xuân H...
  4 Hồ sơ văn hóa Mỹ = A file on american culture / Hữu Ngọc
  5 Một góc nhìn lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam : tuyển tập các công trì...
  6 Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - mấy suy nghĩ từ thực tiễn / Đinh Xuâ...
  7 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Nguyễn Minh T...
  8 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/07/2016) /...
  9 Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huy...
  10 Pháp luật về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước...
  Xem thêm...
  10   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   11/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện